विदर्भ

वाळू वाहतूक करणारे 47 ट्रक जप्त 

नागपूर - जिल्ह्यात घाटांवरून अवैधपणे वाळूची वाहतूक सुरूच आहे. यावर आळा घालण्यासाठी उपयोगात आणण्यात येत असलेला ड्रोनही कुचकामी ठरत आहे. आज जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या अभियानात 47 ट्रक जप्त करून...
01.09 AM