साय-टेक

चित्रण धूमकेतूवरील भूस्खलनाचे! 

कॅमेऱ्याच्या वापरातून नवनवीन शोध लागत असून, धूमकेतूवर घडलेले भूस्खलन टिपण्यात संशोधकांना प्रथमच यश आले आहे! युरोपियन स्पेस एजन्सीच्या "रोसेटा' अंतराळयानाने "67 पी' (च्युरुयूमोव्ह-गेरासिमेन्को)...
सोमवार, 27 मार्च 2017