संपादकिय

पारदर्शक आणि धारदर्शक! (ढिंग टांग)

स्थळ - मातोश्री महाल, वांद्रे संस्थान. वेळ - तिळगूळ घ्या आणि...अं...अं...अंऽऽऽ! प्रसंग - दोन हजाराच्या नोटेसारखा गुलाबी. पात्रे - राजाधिराज उधोजीमहाराज आणि सौभाग्यवती कमळाबाई. अलंकारांनी...
04.03 AM