मुक्तपीठ

फुलले मैत्रीफूल

आपल्यातील उणिवा स्वीकारून, समजून घेणारा मित्र प्रत्येकालाच हवा असतो. अशा परिपूर्ण मैत्रीचे गुण "स्नेहचौफुला'त पुरेपूर आहेत. मित्र म्हणून ते सदैव स्वतःला घडवीत राहिले आहेत. म्हणून ही अगाध मैत्री...
शनिवार, 25 फेब्रुवारी 2017